menu

Dane kontaktowe

2017-08-01 12:34:14 (ost. akt: 2017-08-07 12:48:09)

Nazwisko Imię Numer tel. Pokój Sprawy w urzędzie Adres e-mail Numer tel. Firmowy
Kołakowska Alicja (89) 623 20 62 Wójt Gminy wojt@swietajno-ug.wwm.pl 602 286 109
Szopiński Piotr (89) 623 20 63 pok.21 Sekretarz Gminy wojt@swietajno.ug.gov.pl 608 640 712

Referat Techniczny


Templin Maciej (89) 623 20 77 pok.14 Kierownik referatu technicznego m.templin@swietajno-ug.wwm.pl 608 640 653
Angelika Gołaś (89) 623 20 66 pok.19 Gospodarka mienia komunalnego, zarządzanie zasobami a.gudelska@swietajno-ug.wwm.pl
Majewska Jolanta (89) 623 20 64 pok.13 Planowanie Przestrzenne j.majewska@swietajno-ug.wwm.pl
Górska Jolanta (89) 623 20 64 pok.13 Techniczny , infrastruktura techniczna jolagorska.ug@wp.pl
Bors Ewelina (89) 623 20 84 pok.13 Gospodarka nieruchomościami, ds. mienia komunalnego e.bors@swietajno-ug.wwm.pl
Pasymowska Aneta (89) 623 20 68 pok.18 Gospodarka odpadami komunalnymi a.pasymowska@swietajno-ug.wwm.pl
Polita Adrian (89) 623 20 78 pok.16 Rozwój i promocja Gminy a.polita@swietajno-ug.wwm.pl 602 394 078
Lenkiewicz Wojciech (89) 623 20 80 pok.16 Fundusze zewnętrzne , programy pomocowe w.lenkiewicz@swietajno-ug.wwm.pl
Lipka Adrian (89) 623 20 66 pok.19 Rolnictwo , leśnictwo , drogi a.lipka@swietajno-ug.wwm.pl 604 081 526
Piotr Kalinowski (89) 623 20 88 pok.3 Administacja, pomoc informatyczna p.kalinowski@swietajno-ug.wwm.pl

Referat Budżetu i Finansów


Majewska Magdalena (89) 623 20 73 pok.7 Skarbnik Gminy skarbnik@swietajno.ug.gov.pl
Grabowska Agnieszka (89) 623 20 74 pok.18 Podatki i opłaty grabowska-egz@wp.pl
Szmigiel Ewelina (89) 623 20 72 pok.6 Budżet i finanse e.szmigiel@swietajno-ug.wwm.pl
Puławska Danuta (89) 623 20 72 pok.6 Budżet i finanse
Komorek Wioletta (89) 623 20 79 pok.11 Podatki podatki@swietajno-ug.wwm.pl

Referat organizacyjny


Skonieczna Barbara (89) 623 20 75 pok.15 Biuro Rady Gminy skoniecznabarbara@wp.pl
Łońska Jolanta (89) 623 20 60 pok.21 Sekretariat
Janowski Jerzy (89) 623 20 82 pok.4 Sprawy obywatelski , OSP info@swietajno.ug.gov.pl
Fax (89) 623 20 76 pok.21
Urząd Stanu Cywilnego
Liliana Napiórkowska (89) 623 20 70 pok.17 Ewidencja ludności , działalność gospodarcza , akcyza, Urząd Stanu Cywilnego - dowody osobiste, małżeństwa, zmiana imienia, nazwiska, zgony
(89) 623 20 71
Żywica Ewa ewa.roslon@swietajno-ug.wwm.pl